გზამკვლევების კრებული სპორტის სახეობებში

ავტორი : ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

book

ISBN: ISBN 978-9941-0-2727-7

გამომცემელი: ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ენა: ქართული

გამოცემის წელი: 2012

პუბლიკაციის ტიპი: სახელმძღვანელო

გვერდები: 216

მოკლე აღწერა:

სპორტმა დღეს საზოგადოების ცხოვრებაში დიდი ადგილი დაიკავა და თავისი მრავალმხრივი მნიშვნელობით საზოგადოებრივ მოვლენად იქცა. მას მრავალი ფუნქცია აკისრია: ჯანმრთელობის განმტკიცება, სიცოცხლისათვის აუცილებელი მოძრაობითი უნარ-ჩვევების ფორმირება და სრულყოფა, რაციონალური ტანადობის ჩამოყალიბება, პიროვნული თვისებების აღზრდა, სპორტში დამოუკიდებელი მეცადინეობისადმი მყარი ინტერესებისა და ჩვევების ფორმირება და სხვა. ამასთან სპორტი მავნე ჩვევების /ხულიგნობა, ნარკომანია, ალკოჰოლის მოხმარება/აღმოფხვრის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალებაა. ამდენად, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ახალი საგნის `სპორტი”-ს დანერგვა ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მოტივაციას, მათ ჩართულობას სპორტულ აქტივობაში, ასევე განსაკუთრებული ნიჭის მოსწავლეების გამოვლენას და მათ დროულ ჩართვას სპორტულ ცხოვრებაში.

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ