მაია ხერხეულიძე- ექიმი პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ...

საუბრები ჯანსაღ კვებაზე

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი ...

საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარა სახელმძღვანელო

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მართვის გზამკვლევი 2011

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი ...

სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა შეფასების ფორმა

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი ...

სკოლამდელი განათლების პროგრამა

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოვლა-პატრონობის სახელმძღვანელო

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

გზამკვლევების კრებული სპორტის სახეობებში

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ინკლუზიური განათლება

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

წელი: 2012

book

დამზადებულია ITDC-ს მიერ