პროექტის შესახებ

ელექტრონული ბიბლიოთეკა http://el.ge არის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ჩამოყალიბდა 2011 წელს. მასში თავმოყრილია განათლების სისტემაში არსებული სხვადასხვა სახელმძღვანელოების, სასწავლო კურსების, პუბლიკაციებისა და ჟურნალების ელექტრონული ვერსიები.

მასალა პერიოდულად განახლებადია და ერთნაირად საინტერესო და სასარგებლოა როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე სტუდენტებისა და მასწავლებლებისთვის.

banner banner banner banner banner

დამზადებულია ITDC-ს მიერ