“ქართული ენა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის” - ბავშვის სამუშაო რვეული

ავტორი : ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი

book

ISBN: 978-9941-0-5299-6

გამომცემელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ენა: ქართული

გამოცემის წელი: 2013

პუბლიკაციის ტიპი: სახელმძღვანელო

გვერდები: 456

მოკლე აღწერა:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ერთობლივი ინიციატივა _ საგრანტო პროგრამა „ხელმისაწვდომობის, ხარისხის და თანასწორობის უზრუნველყოფა საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში“.
პუბლიკაცია მომზადებულია გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით საგრანტო პროექტების: „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა“ და „სკოლამდელი განათლების პოლიტიკის გატარება საქართველოში ადრეულ ასაკში ბავშვთა განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესებისთვის“ ფარგლებში.
პუბლიკაციაში გამოხატული მასაზრებები, შესაძლებელია, არ ასახავდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის ოფიციალურ თვალსაზრისს.

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ