თამარ ჯაყელი

მასწავლებლის წიგნი III დონე

წელი: 2015

book

თამარ ჯაყელი

მასწავლებლის წიგნი V დონე

წელი: 2015

book

თამარ ჯაყელი

მასწავლებლის წიგნი VI დონე

წელი: 2015

book

თამარ ჯაყელი

ქართული ენა და ლიტერატურა

წელი: 2011

book

დამზადებულია ITDC-ს მიერ