გიორგი გედენიძე

შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში I მოდული

წელი: 2012

book

გიორგი გედენიძე

მასწავლებლის სარეკომენდაციო წიგნი I მოდული

წელი: 2012

book

გიორგი გედენიძე

შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში II მოდული

წელი: 2012

book

გიორგი გედენიძე

მასწავლებლის სარეკომენდაციო წიგნი II მოდული

წელი: 2012

book

დამზადებულია ITDC-ს მიერ