ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარა სახელმძღვანელო

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მართვის გზამკვლევი 2011

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა შეფასების ფორმა

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

სკოლამდელი განათლების პროგრამა

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოვლა-პატრონობის სახელმძღვანელო

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

5 წლის ასაკის ბავშვის სწავლა-სწავლების თავისებურებანი

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ათი განსაკუთრებული გაკვეთილი

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლება ინტერაქტიული მეთოდებით

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

გზამკვლევი ჩვენი საქართველო

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

გზამკვლევების კრებული სპორტის სახეობებში

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ინკლუზიური განათლება

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ინკლუზიური განათლება ც ნ ე ბ ე ბ ი დ ა ტ ე რ მ ი ნ ე ბ ი

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ეროვნული სასწავლო გეგმა 2010-2011 (დამატებული და შეცვლილი საგნობრივი პროგრამები)

წელი: 2010

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ეროვნული სასწავლო გეგმა 2010-2011 (სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/შრომითი სწავლება, მუსიკა, სპორტი)

წელი: 2010

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ეროვნული სასწავლო გეგმა 2010-2011

წელი: 2010

book

დამზადებულია ITDC-ს მიერ