საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

რა უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად განათლების სისტემის შესახებ

წელი: 2012

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარა სახელმძღვანელო

წელი: 2011

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა შეფასების ფორმა

წელი: 2011

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სკოლამდელი განათლების პროგრამა

წელი: 2011

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

Facts to Know about Georgian Education System

წელი: 2012

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ინტერნეტრესურსები და ელექტრონული სტრატეგია

წელი: 2012

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ინკლუზიური განათლება ც ნ ე ბ ე ბ ი დ ა ტ ე რ მ ი ნ ე ბ ი

წელი: 2012

book

დამზადებულია ITDC-ს მიერ