მუსიკა

ავტორი : ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი

book

ISBN: 978-9941-0-3841-9

გამომცემელი:

ენა: ქართული

გამოცემის წელი: 2011

პუბლიკაციის ტიპი: გზამკვლევი

გვერდები: 365

მოკლე აღწერა:

გზამკვლევის მიზანია, დაეხმაროს მასწავლებელს მუსიკის საგნობრივი პროგრამის დანერგვასა და განხორციელებაში. გზამკვლევში მოცემული აქტივობები ეყრდნობა საგნობრივი პროგრამით გათვალისწინებულ შედეგებსა და ინდიკატორებს, თითოეული მათგანი წარმოდგენილია აქტივობების სახით, მოცემულია სცენარები თითოეული კლასისათვის. მასწავლებელს ეძლევა პრაქტიკული რჩევები, რეკომენდაციები, ასევე შემაჯამებელი შეფასების ნიმუში.

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ