ქართული, როგორც მეორე ენა (მასწავლებლის წიგნი + CD) X-დონე

ავტორი : მარიკა სიხარულიძე

მოკლე აღწერა:

 

ქართული ენის მეათე დონის სახელმძღვანელო განკუთვნილია არაქართულენოვანი სკოლების/
სექტორების მოსწავლეებისათვის.
სახელმძღვანელოს კომპლექტი შედგება მოსწავლის წიგნის, მოსწავლის რვეულისა და მასწავლებლის
წიგნისაგან კომპაქტ დისკთან ერთად.
სახელმძღვანელო შეიქმნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ სახელმწიფო პროგრამის
`ქართული ენა მომავალი წარმატებისათვის- ფარგლებში.

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ