ინგლისური ენა

ავტორი : გულნარა ჩხიკვაძე - ინგლისური ენის ექსპერტი, იზაბელა პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, მაია ხაჩიაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერების დოქტორი, ნინო გურგენიძე - ინგლისური ენის მასწავლებელი, თამარ ჯაყელი - ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი, მაია უთურგაიძე - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

book

ISBN: ISBN 978-9941-0-3605-7

გამომცემელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი

ენა: ქართული

გამოცემის წელი: 2011

პუბლიკაციის ტიპი: გზამკვლევი

გვერდები: 212

მოკლე აღწერა:

წინამდებარე გზამკვლევი უცხოური ენების საგნობრივი პროგრამის დამხმარე მეთოდური რესურსია. აქ აღწერილია მეთოდოლოგიური მიდგომები და აქტივობათა ტიპები, რომელთა გამოყენებაც ხელს შეუწყობს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიმართულებებისა და შედეგების დაძლევას.
ეროვნულ პროგრამაზე დაფუძნებული სწავლებისას მნიშვნელოვანია, მასწავლებლებმა გააცნობიერონ, როგორ დაუკავშირონ ყოველდღიური სასწავლო პროცესი სტანდარტის მოთხოვნებს. გზამკვლევის შექმნის ამოცანაა, დახმარება გაუწიოს მასწავლებლებს სწავლების ყველა კომპონენტის - სტანდარტის შედეგების, სასწავლო მასალის, აქტივობებისა და მოსწავლეთა შეფასების ინტეგრირებაში მაღალი საგანმანათლებლო მიზნების მისაღწევად.

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ