გულნარა ჩხიკვაძე - ინგლისური ენის ექსპერტი ...

ინგლისური ენა

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი

სადამრიგებლო საათის პროგრამა

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

5 წლის ასაკის ბავშვის სწავლა-სწავლების თავისებურებანი

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ათი განსაკუთრებული გაკვეთილი

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

გზამკვლევი ჩვენი საქართველო

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი

სპორტი

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

წელი: 2011

book

გაგოშიძე თ ...

სწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა სწავლება

წელი: 2010

book

ია აფთარაშვილი ...

ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები

წელი: 2010

book

ნინო გურგენიძე ...

Pupil's Flashcards

წელი: 2010

book

ქეთევან ჯაყელი ...

Teacher's Flashcards

წელი: 2010

book

ქეთევან ჯაყელი ...

ENGLISH - Teacher's Guide

წელი: 2010

book

მარიკა ბოცვაძე ...

სასკოლო სპექტაკლებისა და ღონისძიებების სცენარები

წელი: 2010

book

ნანა სუმბაძე ...

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

წელი: 2010

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ეროვნული სასწავლო გეგმა 2010-2011 (დამატებული და შეცვლილი საგნობრივი პროგრამები)

წელი: 2010

book

ნინო ლაბარტყავა ...

სადამრიგებლო საათის პროგრამა (I-IV კლასი)

წელი: 2010

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ეროვნული სასწავლო გეგმა 2010-2011 (სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/შრომითი სწავლება, მუსიკა, სპორტი)

წელი: 2010

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ეროვნული სასწავლო გეგმა 2010-2011

წელი: 2010

book

დამზადებულია ITDC-ს მიერ