სადამრიგებლო საათის პროგრამა

ავტორი : ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი

book

ISBN: ISBN 978-9941-0-3890-7

გამომცემელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი

ენა: ქართული

გამოცემის წელი: 2011

პუბლიკაციის ტიპი: სახელმძღვანელო

გვერდები: 104

მოკლე აღწერა:

საუბრები მოსწავლეებთან პიროვნების მორალურ განვითარებაზე, გარემოსდაცვით კულტურასა და ცხოვრების ჯანსაღ წესზე, მოქალაქეობრივ, პატრიოტულ ცნობიერებასა და სხვა ზოგადსაკაცობრიო ჰუმანურ ღირებულებებზე

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ