ინტერნეტრესურსები და ელექტრონული სტრატეგია

ავტორი : საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

book

ISBN:

გამომცემელი:

ენა: ქართული

გამოცემის წელი: 2012

პუბლიკაციის ტიპი: სახელმძღვანელო

გვერდები: 36

მოკლე აღწერა:

2012 წლიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროში ფართოდ დაინერგა მრავალკომპონენტიანი
განათლების ელექტრონული სტრატეგია E-strategy, რომელიც
მთელ სისტემას მოიცავს.

ელექტრონული სტრატეგია განათლების სისტემის
მთლიანად ელექტრონულ საქმიანობაზე გადასვლას
გულისხმობს. სამინისტრო ერთდროულად რამდენიმე
ელექტრონულ პროექტს ახორციელებს და მისი ძირითადი
მიმართულებებია: საქართველოს განათლების სისტემაში
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის
გამართვა; თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა,
მათი მონიტორინგი და შეფასება.

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ