ქართული, როგორც მეორე ენა (მოსწავლის რვეული) XI-დონე

ავტორი : მაია მელიქიძე, თინათინ ცერაძე

მოკლე აღწერა:

 

ქართული ენის მეათე დონის სახელმძღვანელო განკუთვნილია არაქართულენოვანი სკოლების/
სექტორების მოსწავლეებისათვის.
სახელმძღვანელოს კომპლექტი შედგება მოსწავლის წიგნის, მოსწავლის რვეულისა და მასწავლებლის
წიგნისაგან კომპაქტ დისკთან ერთად.
სახელმძღვანელო შეიქმნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ სახელმწიფო პროგრამის
`ქართული ენა მომავალი წარმატებისათვის~ ფარგლებში.

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ