თათია პაჭკორია ...

მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება

წელი: 2013

book

გიორგი გედენიძე

შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში I მოდული

წელი: 2012

book

გიორგი გედენიძე

მასწავლებლის სარეკომენდაციო წიგნი I მოდული

წელი: 2012

book

გიორგი გედენიძე

შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში II მოდული

წელი: 2012

book

გიორგი გედენიძე

მასწავლებლის სარეკომენდაციო წიგნი II მოდული

წელი: 2012

book

ნინო ტალახაძე

ეკონომიკა და სახელმწიფო

წელი: 2013

book

ნინო ტალახაძე

ეკონომიკა და სახელმწიფო (მოსწავლის წიგნი)

წელი: 2013

book

ჟოზეფინა გუგავა

მსოფლიო კულტურა (მასწავლებლის წიგნი)

წელი: 2012

book

ქეთევან კაკიტელაშვილი ...

მსოფლიო კულტურა (მოსწავლის წიგნი)

წელი: 2012

book

თათია პაჭკორია ...

სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის

წელი: 2013

book

ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი

“ქართული ენა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის” - ბავშვის ალბომი

წელი: 2013

book

ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი

“ქართული ენა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის” - ბავშვის სამუშაო რვეული

წელი: 2013

book

ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი

“ქართული ენა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის” - აღმზრდელის მეთოდური სახელმძღვანელო

წელი: 2013

book

ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი

“ქართული ენა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის” -- აუდიო მასალა

წელი: 2013

book

თამარ ბაქრაძე ...

თამაშები და აქტივობები სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის

წელი: 2012

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ქართული ენა

წელი: 2012

book

მაია ხერხეულიძე- ექიმი პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ...

საუბრები ჯანსაღ კვებაზე

წელი: 2011

book

მაია ხერხეულიძე- ექიმი პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ...

მხიარული გაკვეთილები კვებაზე

წელი: 2012

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

რა უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად განათლების სისტემის შესახებ

წელი: 2012

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

Facts to Know about Georgian Education System

წელი: 2012

book

დამზადებულია ITDC-ს მიერ