ინკლუზიური განათლება

ავტორი : ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

book

ISBN: ISBN 978-9941-0-3584-5

გამომცემელი: ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ენა: ქართული

გამოცემის წელი: 2012

პუბლიკაციის ტიპი: სახელმძღვანელო

გვერდები: 76

მოკლე აღწერა:

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო და სპეციალიზებული სკოლების მასწავლებლების და ინკლუზიური განათლების სფეროში მომუშავე ყველა სპეციალისტისთვის. სახელმძღვანელო განიხილავს ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების საკითხებს და მოიცავს იმ აქტუალურ თემებს, რომლებიც ინკლუზიური განათლების დანერგვისა და განვი- თარების პროცესში გვხვდება. დიდი ყურადღება ეთმობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სწავლების თავისებურებების მიმოხილვას, ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში დიფერენცირების შესაძლებლობებს, ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიკაციის პრინციპებს. გზამკვლევში აღწერილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სწავლების სხვადასხვა ეფექტური სტრატეგიები და სავარჯიშოები.

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ