მაია ხერხეულიძე- ექიმი პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ...

საუბრები ჯანსაღ კვებაზე

წელი: 2011

book

მაია ხერხეულიძე- ექიმი პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ...

მხიარული გაკვეთილები კვებაზე

წელი: 2012

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

რა უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად განათლების სისტემის შესახებ

წელი: 2012

book

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

Facts to Know about Georgian Education System

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მართვის გზამკვლევი 2011

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი ...

სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა შეფასების ფორმა

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი ...

სკოლამდელი განათლების პროგრამა

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოვლა-პატრონობის სახელმძღვანელო

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

5 წლის ასაკის ბავშვის სწავლა-სწავლების თავისებურებანი

წელი: 2011

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ათი განსაკუთრებული გაკვეთილი

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლება ინტერაქტიული მეთოდებით

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

გზამკვლევი ჩვენი საქართველო

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

გზამკვლევების კრებული სპორტის სახეობებში

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ინკლუზიური განათლება

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი ...

ინკლუზიური განათლება ც ნ ე ბ ე ბ ი დ ა ტ ე რ მ ი ნ ე ბ ი

წელი: 2012

book

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

წელი: 2012

book

ნინო გურგენიძე ...

Pupil's Flashcards

წელი: 2010

book

დამზადებულია ITDC-ს მიერ